จองทัวร์ มองโกเลียใน...ดินแดงเจงกีสข่าน 6D 4N

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : มองโกเลียใน...ดินแดงเจงกีสข่าน 6D 4N

วันเดินทาง/กลับ : 16-06-2020 || 21-06-2020

จำนวนตั๋ว : 20

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว