• เที่ยวอุดร เวียงจันทร์ หนองคาย บึงกาฬ
  • กุ้ยหลิน 6 วัน แถมเที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน
  • มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเต็ม บินเช้ากลับดึก
  • ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ
  • ล่องเรือสตาร์ครูช มาเลเซีย สิงคโปร์

ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ไต้หวัน

ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ราคา: เริ่มต้น 13,999.-

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
พิเศษ…อาบน้ำแร่ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง: ก.ค. - ต.ค. 60

Page 1 of 11