ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี


มหาปีรามิด BEST OF THE BEST OF TURKEY 10D7N
ประเทศ:ตุรกี ระยะเวลา:10 วัน 7 คืน สายการบิน:อียิปต์แอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):52,999.-บาท

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป
ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชียฝั่งอนาโตเลีย
การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม
ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลก
อีกหลายแห่ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมือง “คัปปาโดเจีย”
แวะเที่ยวอียิปต์ ชมปิระมิด-สฟิงซ์ การแสดงแสงสีเสียง

กำหนดการเดินทาง:11 – 20, 17-26, 18-27, 19-28, 21 - 30 ต.ค. 57, 04-13, 07-16, 21-30 พ.ย. ,04-13, 05-14, 19-28 ธ.ค., 22-31 ธ.ค., 23 ธ.ค.-01 ม.ค. 58, 26 ธ.ค.-04 ม.ค. 58, 27 ธ.ค.-05 ม.ค. 58,30 ธ.ค.-08 ม.ค. 58, 31 ธ.ค.-09 ม.ค. 58
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
ล่องเรือบอสฟอรัส BEST OF THE BEST OF TURKEY 9D6N
ประเทศ:ตุรกี ระยะเวลา:9 วัน 6 คืน สายการบิน:อียิปต์แอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):49,999.-บาท

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป
ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชียฝั่งอนาโตเลีย
การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลก
เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง
ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมืองคัปปาโดเจีย

กำหนดการเดินทาง:22-30 ต.ค. 57, 07-15, 21-29 พ.ย. 57, 04-12 , 05-13, 06-14, 20-28 ธ.ค.57, 23-31, 24 ธ.ค.-01 ม.ค., 25 ธ.ค.- 02 ม.ค., 26 ธ.ค.-03 ม.ค.58, 27 ธ.ค. – 04 ม.ค., 28 ธ.ค.-05 ม.ค., 29 ธ.ค.-06 ม.ค., 30 ธ.ค.-07 ม.ค., 31 ธ.ค.-08 ม.ค.58
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE) TURKEY 8D5N บิน EGYPT AIR ไฟท์ใหญ่กว่าเดิม 3 4 3 ให้คุณ มากกว่าเดิม เที่ยวครบ โปรแกรมไม่ขาด
ประเทศ:ตุรกี ระยะเวลา:8 วัน 5 คืน สายการบิน:อียิปต์แอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):45,999.-บาท

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป
ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส
และทวีปเอเชียฝั่งอนาโตเลียการได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม
ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชมความงามในแบบออสโตมันเติร์ก
อาณาจักรที่ครอบคลุมดินแดนตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
รวมทั้งยุโรปตะวันออก อีกทั้งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ
สถาปัตยกรรมและรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมือง “คัปปาโดเจีย”
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง ไกด์ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

กำหนดการเดินทาง: 16-23, 17-24, 18-25, 22-29, 23-30 ต.ค. 57, 08-15, 22-29 พ.ย.57, 04-11, 05-12, 06-13, 20-27 ธ.ค. 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
39 BEST OF THE BEST TURKEY 9 DAYS
ประเทศ:ตุรกี ระยะเวลา:9 วัน สายการบิน:อียิปต์แอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):49,999 บาท

เที่ยวคุ้มค่ากับรายการที่ให้คุณมากกว่าและไม่เหมือนใคร
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยโดยบริษัททัวร์ของคนไทย
มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป
ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย
การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมือง
“คัปปาโดเจีย”

กำหนดการเดินทาง:02-10/03-11 / 04-12/11-19/25ก.ค.–02 ส.ค.57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
Turkey-8 แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด  สฟิงซ์
ประเทศ:Turkey ระยะเวลา:10 วัน 9 คืน สายการบิน:EGYPT AIR ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):53,998.- บาท

ไคโร อิสตันบูล อิสตันบูล ชานัคคาเล่ เพอร์กามัม คูซาดาซี คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเจีย คัปปาโดเจีย เกอเรเม แองการ่า

กำหนดการเดินทาง: 28 - 30 มิ.ย.56, - 7 ก.ค. 56, 19-28 ก.ค. 56, 9-18 ก.ค. 56, 27 ก.ย. 56,- 6 ต.ค.56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
turkey4 BEST OF THE BEST TURKEY 10 DAYS
ประเทศ:ตุรกี อียิปต์ ระยะเวลา:10 วัน สายการบิน:อียิปต์ แอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):43,999.-บาท

เที่ยวคุ้มค่ากับรายการที่ให้คุณมากกว่าและไม่เหมือนใคร สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยโดยบริษัททัวร์ของคนไทย มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูลอัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป "อิสตันบูล" เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และ ทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลกเที่ยว ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง “ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมืองคัปปาโดเจีย” แวะเที่ยวอียิปต์ ปิระมิด-สฟิงซ์ พิเศษ !! แหล่งท่องเที่ยวที่น้อยนัก นักท่องเที่ยวไทยจะได้สัมผัสถึง

กำหนดการเดินทาง:22 ก.พ.-3 มี.ค.56, 8-17, 15-24, 22-31 มี.ค. 56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น