โปรแกรมทัวร์ฉงชิ่ง


บริการทัวร์ฉงชิ่ง ประเทศจีน รับประกันคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ค้นหาเส้นทางทัวร์ที่ท่านสนใจ


โปรแกรมทัวร์ฉงชิ่ง

หน้าหลัก >> โปรแกรมทัวร์จีน >> โปรแกรมทัวร์ฉงชิ่ง

CKG01 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน

CKG01 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน


 ฉงชิ่ง    :  หงหยาต้ง - รถไฟทะลุ - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  - มหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย อู่หลิงซาน : 816ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ - หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน -  อู่หลง       :  อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – FLYING KISS  ต้าจู๋ : พระแกะสลักหิน ภูเขาเป่าติ่งซาน

เดินทาง : 19-24 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น

27,999

บาท/ท่าน

CKG 02 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

CKG 02 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน


 ฉงชิ่ง    :  หงหยาต้ง - รถไฟทะลุ - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  - มหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย อู่หลิงซาน : 816ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ - หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน -  อู่หลง       :  อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ต้าจู๋ : พระแกะสลักหิน ภูเขาเป่าติ่งซาน

เดินทาง : 19-23 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น

26,999

บาท/ท่าน