HAY02 : บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight

บินตรงลงลี่เจียง เที่ยวไม่เหนื่อย ราคาสบายกระเป๋า

ไฮไลต์ทัวร์

ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก + กระเช้าใหญ่

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

Impression of lijiang อลังการโชว์

ปั่นจักรยานโค้ง  S ที่ทะเลสาบเอ๋อไห่

เมืองโบราณต้าหลี่

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 15888 ประเทศ : ทัวร์จีน,ทัวร์เอเชีย จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : สิงหาคม 2567 สายการบิน : N/A

วันที่ 1 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (ข้อมูลเที่ยวบิน : DR5042 13:35-17:00) - เดินทางสู่เมืองต้าหลี่

13:35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบิน DR5042

17:00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SHUN XING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันวันที่ 2 - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองโบราณต้าหลี่ - ปั่นจักรยานโค้ง S - ถงเรน ถัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

【วัดเจ้าแม่กวนอิมมีตำนานเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ถัง เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราอายุประมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ ซึ่งเมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชราภายในเมืองนี้ยังแข็งแรงขนาดนี้ คนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีกำลังในการต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงทำการยกทัพกลับไป ชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

【เมืองโบราณต้าหลี่】เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองต้าหลี่ เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,200  ปี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหนานเจ้า และอาณาจักรต้าหลี่ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบเอ๋อไห่ทางทิศตะวันออก และ เทือกเขาชางซานทางทิศตะวันตก ที่นี่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี สองฝั่งของถนนนอกจากจะมีบ้านเรือนแบบโบราณแล้ว ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งมุมถ่ายรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 【ระเบียงทางเดินนิเวศเอ๋อไห่】เป็นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองต้าหลี่ ซึ่งเชื่อมระหว่างภูเขาชางซานและทะเลสาบเอ๋อไห่ เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธิตอารยธรรมทางนิเวศแห่งชาติของจีน เส้นทางสายหลักมีความยาวกว่า 129 กิโลเมตร สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามและสัมผัสถึงพลังแห่งธรรมชาติได้ที่นี่

【ถงเรน ถัง】ร้านยาจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1669 ปัจจุบันเปิดมาเป็นเวลา 337 ปี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาแผนจีนรายใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ร้านถงเรน ถังเป็นตัวแทนจำหน่ายยาทางการที่ได้รับการอนุญาตจากราชสำนัก และได้คัดเลือกสมุนไพรตามมาตรฐานของแพทย์แห่งราชสำนัก ทำให้ถงเรน ถังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน จนกลายเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งทางการแพทย์แผนโบราณจีน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก LIYARUJIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันวันที่ 3 - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - การแสดง Impression of Lijiang - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

【ภูเขาหิมะมังกรหยก】เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของประเทศจีน เทือกเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงตระหง่านเรียงรายกันเป็นแนวยาว มีลักษณะเป็นลูกคลื่นและมีลักษณะคล้ายมังกรเงินที่บินได้ จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก”  ยอดเขาหลักอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี

พาท่านขึ้น【กระเช้าใหญ่ภูเขาหิมะมังกรหยก】ซึ่งถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการขึ้นไปยังภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถพาท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์อันงดงามด้านบนยอดเขาได้อย่างรวดเร็ว กระเช้านี้มีความยาวรวม 2,914 เมตร และความสูงในแนวดิ่ง 1,150 เมตร จุดเริ่มต้นของกระเช้าลอยฟ้า อยู่ที่ 3,356 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ 4,506 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะเวลาในการขึ้นไปยังยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ เป็นราคาที่รวมค่ากระเช้าแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ที่ทางรัฐประกาศปิดให้บริการกระเช้า หรือเนื่องจากสภาพแวดล้อม อากาศ การปิดบำรุงซ่อมแซม รวมถึงการจำกัดคนขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยังทุ่งหญ้าหยุนซานผิงแทน หรือสถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

การแสดง【Impression of Lijiang】เป็นการแสดงสดขนาดใหญ่ที่กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังระดับโลก Zhang Yimou แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวน่าซี ผสมผสานกับดนตรี การเต้นรำ แสงสี และศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไป การแสดงนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ “ความประทับใจของภูเขาหิมะ” และ “ความประทับใจของเมืองโบราณ” นำเสนอทิวทัศน์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของลี่เจียงด้วยธีมที่แตกต่างกัน

【หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน】(ไม่รวมรถกอล์ฟ ราคา60หยวน/ท่านโดยประมาณ) หรือ Blue Moon Valley หุบเขารูปพระจันทร์เสี้ยว เมื่อมองจากระยะไกลดูเหมือนดวงจันทร์สีน้ำเงินฝังอยู่ที่ตีนเขาหิมะมังกรหยก จึงได้ชื่อว่า “หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน”น้ำในทะเลสาบมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยกไหลมารวมกัน ทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ซึ่งความยาวของทะเลสาบแห่งนี้ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

【สระมังกรดำ】เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะยู้วฉวน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และสำคัญต่อเมืองลี่เจียง สระน้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 750 เมตร กว้าง 210 เมตร และลึก 4.6 เมตร น้ำในสระมีสีมรกตใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ทำให้สามารถมองเห็นพืชใต้น้ำได้อย่างชัดเจน สระน้ำมังกรดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2,538

【เมืองโบราณลี่เจียง】เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ตั้งท่ามกลางหุบเขาบนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ที่นี่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ ปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่ได้ถูกตกแต่งให้เป็นร้านขายของต่าง ๆ เอกลักษณ์ของที่นี่คือมีคูคลองและสะพานมากมาย จนได้รับฉายาว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก”ภายในเมืองโบราณลี่เจียงยังมีจุดชมวิวที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศอีกด้วย


เย็น

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก LIYARUJIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันวันที่ 4 - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ข้อมูลเที่ยวบิน : DR5041 10:25-12:35)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน


10:25 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบิน DR5041

12:35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )


ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าภาษีสนามบิน

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ DR5042 13:35-17:00

ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ DR5041 10:25-12:35

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 100 หยวน/กิโลกรัม

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกัน อยู่คนละชั้น หรือคนละตึก บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรืออาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และพักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากระบุในรายการ (กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ก่อน

ใช้บริการ)

ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

1. ในการจอง กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 10,000 บาท  ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน พร้อมหน้าพาสปอร์ต

หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และชำระยอดส่วนที่เหลือภายใน

30 วันก่อนเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพ ฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก

จะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใด ๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )


1. ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย

7 วันก่อนการเดินทาง

2. ทางบริษัท ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฎิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัท ฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า

หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

5. ทางบริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล

หรือกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน

จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัท ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัท ฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

ตัวผู้เดินทางเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheel Chair) เด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใด ๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ

ของบริษัทกำกับเท่านั้น

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ฯ ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุ

ไว้แล้วทั้งหมด


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

ค่าบริการข้างต้น เฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท

ค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)

ชำระที่สนามบิน

ข้อควรระวัง
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลาเที่ยวบิน หรือตรวจสอบกับทางบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชำระกับผู้จัด เป็นการชำระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชำระต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่าง ๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**


วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (ข้อมูลเที่ยวบิน : DR5042 13:35-17:00) - เดินทางสู่เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองโบราณต้าหลี่ - ปั่นจักรยานโค้ง S - ถงเรน ถัง
วันที่ 3
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - การแสดง Impression of Lijiang - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ข้อมูลเที่ยวบิน : DR5041 10:25-12:35)