จองทัวร์ มองโกเลียใน...ดินแดงเจงกีสข่าน 6D 4N

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : มองโกเลียใน...ดินแดงเจงกีสข่าน 6D 4N

วันเดินทาง/กลับ : 09-06-2020 || 14-06-2020

จำนวนตั๋ว : 20

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

กลับไปดูรายละเอียดรายการทัวร์.

ค่าห้องต่อท่าน


ราคาผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 1 ห้อง : 29999.00

ราคาผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 1 ห้อง : 29999.00

ราคาพักเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1 ห้อง : 29999

ราคาเด็ก (อายุ มากกว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : 2999.00

Infant (เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ : ติดต่อสอบถาม

Join Land (ไม่รวมตั๋วสายการบิน): ติดต่อสอบถาม

Book Info

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


จำนวนผู้เดินทาง / ห้อง


Optional