จองทัวร์ แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง 5 วัน 4 คืน บินภายใน

พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

ข้อมูลจองทัวร์

รายละเอียดทัวร์


ทัวร์ : แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง 5 วัน 4 คืน บินภายใน

วันเดินทาง/กลับ : 26-02-2020 || 01-03-2020

จำนวนตั๋ว : 24

Status : รับได้

* หลังจากจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อชำระมัดจำจองที่นั่ง

Book Info


ขออภัย ทัวร์ที่ท่านต้องการมียอดจองเต็มแล้ว