ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ต่างประเทศ แนะนำ สุดหลากหลาย ทั่วโลก


พระธาตุอินทร์แขวน GOLD III .. ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5 วัน
ประเทศ:พม่า ระยะเวลา:5 วัน สายการบิน:เมียนมาร์แอร์เวย์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):35,999.-บาท

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
อินเล...ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า

กำหนดการเดินทาง:9-13 พ.ค. / 12-16 มิ.ย. / 17-21 ก.ค. 2557
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 2 Gold II…ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4 วัน
ประเทศ:พม่า ระยะเวลา:4 วัน สายการบิน:เมียนมาร์แอร์เวย์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):29,999.-บาท

สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง...ชมหุ่นกระบอก มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

กำหนดการเดินทาง:3-6, 9-12, 22-25 พ.ค. / 12-15, 26-29 มิ.ย. / 17-20 ก.ค. 2557
ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น
IMG_0718 GOLD IV…Grand Yangon ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 7 วัน
ประเทศ:พม่า ระยะเวลา:7 วัน สายการบิน:เมียนม่าแอร์เวย์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):41,999 .-บาท

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง - พุกาม
พุกาม-มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์ - เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล
เฮโฮ - ย่างกุ้ง

กำหนดการเดินทาง:9-15 พ.ค. / 12-18 มิ.ย. / 17-23 ก.ค. 2557
ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น
IMG_0718 GOLD I .. ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน
ประเทศ:พม่า ระยะเวลา:4 วัน สายการบิน:เมียนมาร์แอร์เวย์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):16,999.-บาท

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสา...พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม...เจดีย์เยเลพญา

กำหนดการเดินทาง:1-4, 2-5, 8- 11, 9 – 12, 10-13, 15-18, 22- 25, 29 พ.ค.-1 มิ.ย./ 5- 8, 12- 15, 19- 22, 26-29 มิ.ย / 3-6, 17-20, 24-27 ก.ค. 2557
ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น
IMG_0718 GOLD I .. ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน
ประเทศ:พม่า ระยะเวลา:4 วัน สายการบิน:เมียนมาร์แอร์เวย์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):19,999.- บาท

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสา...พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน
สิเรียม...เจดีย์เยเลพญา
อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ

กำหนดการเดินทาง:1- 4, 2-5, 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 22-25 พ.ค. / 29 พ.ค.- 1 มิ.ย., 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 มิ.ย. / 3-6, 17-20, 24-27 ก.ค. 2557
ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น
Untitled-7 copy ดินแดนแห่งฝัน..ของคนที่รัก..หิมาลัย กาฐมัณฑุ-ปัคตาปูร์-ปาทัน(ลลิตาปูร์)-นากาก๊อต 4 วัน
ประเทศ:เนปาล ระยะเวลา:8-11, 22-25 พ.ค. / 12-15 มิ.ย. / 10-13, 24-27 ก.ค. 57 สายการบิน:การบินไทย ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):34,888.-บาท

กาฐมัณฑุ–เมืองปัคตาปูร์–นากาก๊อต
นากาก๊อต – เมืองปาทัน – จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ – วัดทองคำ - วัดปศุปฏินาถ
วัดสวะยัมภูนาท – จัตรัสกาฐมัณฑุ – วัดตะเลชู – ช้อปปิ้งย่านทาเมล
เจดีย์พุทธนาท

กำหนดการเดินทาง:8-11, 22-25 พ.ค. / 12-15 มิ.ย. / 10-13, 24-27 ก.ค. 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
what-great-water-denpasar-indonesia+1152_12764944191-tpfil02aw-25057 ทัวบาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
ประเทศ:บาหลี ระยะเวลา:5 วัน สายการบิน:การ์รูด้า ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):31,999.-บาท

จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์
บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน
วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน
ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์

กำหนดการเดินทาง:23-27 เม.ย. / 21-25 พ.ค. /18-22 มิ.ย /9-13 ก.ค 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
what-great-water-denpasar-indonesia+1152_12764944191-tpfil02aw-25057 เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน
ประเทศ:บาหลี ระยะเวลา:4 วัน สายการบิน:การบินไทย ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):31,888.-บาท

บาหลี-เดนพาซาร์-วิหารตานะห์ล็อต
วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน
บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด

กำหนดการเดินทาง:24-27 เม.ย. / 8-11, 22-25 พ.ค./12-15 มิ.ย/10-13 ,23-27ก.ค 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
rome_photo2 เที่ยวสุดคุ้มอิตาลี – สวิส 8 วัน
ประเทศ:อิตาลี สวิสเซอแลนด์ ระยะเวลา:8 วัน สายการบิน:โอมาน ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):69,900 บาท

โรม-วาติกัน-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน- สวิตเซอร์แลนด์
วาติกันซิตี้-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โคลีเซี่ยม เมืองศิลปะฟลอเร้นซ์
หอเอนปิซ่า-จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค-พระราชวังดอดจ์-โบสถ์โมเสคทอง-สะพาน Bridge of Sighs
มหาวิหารดูโอโม-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์สู่เขาจุงฟราวยอร์ค TOP OF EUROPE
ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet // ช้อปปิ้ง Gucci , Prada , Louis Vuitton // ช้อปปิ้งสินค้าสวิส

กำหนดการเดินทาง:27 พ.ค.-3 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-5 ก.ค. / 8-15 ก.ค. / 22-29 ก.ค.57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
ww537827 ทัวอิตาลียอดนิยม 8 วัน
ประเทศ:อิตาลี ระยะเวลา:8 วัน สายการบิน:โอมานแอร์ ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):64,900 บาท

โรม-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส เวโรน่า-เจนัว-มิลาน
วาติกันซิตี้ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน โคลีเซี่ยม หอเอนปิซ่า
เมืองศิลปะฟลอเร้นซ์ ตลาดเครื่องหนังแท้อิตาเลียน จตุรัสเซ็นต์มาร์ค พระราชวังดอดจ์
โบสถ์โมเสคทอง สะพาน Bridge of Sighs บ้านจูเลียต มหาวิหารดูโอโม
ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet ช้อปปิ้ง Gucci , Prada , Louis Vuitton

กำหนดการเดินทาง:27 พ.ค.-3 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-5 ก.ค. / 8-15 ก.ค. / 22-29 ก.ค.57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น