เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน เรือ STAR CRUISE เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล

Tour Code : MA-S1_2
ประเทศ : มาเลเซีย, สิงคโปร์
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,900.-

รายละเอียดไฮไลท์:

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ล่องเรือ STAR CRUISE สุดหรู เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล ปุตราจายา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์ RESORT WORLD SENTOT UNIVERSAL STUDIO กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง

 

เดือน กำหนดการเดินทาง ราคา
มิถุนายน 60 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 60 15,900.-
กรกฎาคม 60 6 - 10 ก.ค. 60 (เข้าพรรษา) 16,900.-
กรกฎาคม 60 20 - 24 ก.ค. 60 15,900.-
สิงหาคม 60 10-14 ส.ค.60 (วันแม่) 16,900.-

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง - เรือ STAR CRUISE

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ 11 สายการบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

07.45 น.

เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 702

08.30 น.

ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทาง สู่ อ.สะเดา พร้อมบริการอาหารเช้า(แบบกล่อง) แก่สมาชิกทุกท่าน

10.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปีนัง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แล้วออกเดินทางสู่เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , นำท่านชมวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันใน นามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์

17.00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ) ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)  หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกมี 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส หลังจากนั้นดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(3) ณ ห้องอาหารชั้น 9 ของเรือ 

***หมายเหตุ สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ**

วันที่สอง ปีนัง – ปุตราจายา – ยะโฮบารู

เช้า

บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารบนเรือ เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระออกเดินทาง สู่เมืองยะโฮบารูห์

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางต่อ

13.00 น.

ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21

 

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ

08.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมืองสิงคโปร์ พาท่านมายัง ถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ใกล้ๆกันท่านจะเห็นโรงละครเอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นนำคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOSA เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวม ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท ) เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์  SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับการลัดสู่สายน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์ “มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ดการ์เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำ ความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้และลาสเวกัส มาสู่คุณ…เพลิดเพลินการเยี่ยมชมคาสิโน

19.00 น.

อิสระอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านกลับเมืองยะโฮบารูโรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ยะโฮบารู – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง

06.00 น.

บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย KUALA LUMPUR GARDEN CITY OF LiGHTS กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ”นำคณะชม จัตุรัสเมอร์เดก้า DATARAN MERDEKA สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูงทีสุดในโลก คือ 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL TOWER ที่มี ความสูง 421 เมตรถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ ตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น

17.30 น.

บริการอาหารเย็น(10) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ GENTING SKY WAY ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย) ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นไกด์จะเป็นผู้นำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น **ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค ** (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) หรือแวะไปที่แกลเลอเรียสำหรับผู้มาเยือน เพื่อเรียนรู้ถึงวิสัยทัศน์ ความมุมานะพยายามของผู้ก่อตั้งที่ทำให้เก็นติ้งกลายเป็นอาณาจักแห่งความบันเทิงที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ FIRST WORLD PLAZA สัมผัสความเย็นของหิมะที่ SNOW WORLD, RIPLEY’S BELIVE IT OR NOT และเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลก หรือเข้าชมมายากลโชว์อลังการยิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียร์เตอร์ (ไม่รวมในรายการทัวร์ อิสระตามอัธยาศัย)

วันที่ห้า เก็นติ้ง – DUTYFREE – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(11) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเก็นติ้ง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(12) ณ ภัตตาคาร ณ เมืองอิโป หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยัง ด่านจังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่

17.00 น.

นำท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ บริการอาหารเย็นบนรถ ด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ (แบบกล่อง)(13)

22.05 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน   SL 725

23.35 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สมัครรับโปรแกรมทัวร์โดนใจส่งตรงถึงมือคุณ!

สำหรับผู้ที่สนใจรับรายการทัวร์จากเราเป็นโปรโมชั่นพิเศษส่งตรงถึงคุณ ทาง Email ทั้งโปรแกรมใหม่/โปรแกรมโปรโมชั่นโดนๆ ที่น่าสนใจทุกตัวของเราเลยครับ

You have Successfully Subscribed!

Shares
Share This