ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวไต้หวัน, ไต้หวัน

TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน

ราคา: เริ่มต้น...27,900.-
  • ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ตึกไทเป 101
  • อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,สุกี้ชาบู ชาบู,อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน,สเต็ก+สลัดบาร์ ,เสียวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

Page 2 of 212