ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน


1012 taipe ไต้หวัน  พรีเมี่ยมเที่ยวระดับไฮคลาส 5 วัน 4 คืน GE
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:GE ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):39,900.-บาท

ทัวร์มาตรฐาน กินหรู อยู่ดี แบบทัวร์พรีเมี่ยม
5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน TRANASIA  AIRWAYS
พิเศษ!! พักโรงแรมริมทะเลสาปสุริยันจันทรา พร้อมอาบน้ำแร่ พร้อมลิ้มชิมรสเมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อในไทเป
เมนูขาปูอลาสก้า ภัตตาคารนินจา สเต็กพร้อมสลัดบาร์
บริการพิเศษผ่านด่านตม.ไทย ช่อง FAST TRACK โดยไม่ต้องรอนาน

กำหนดการเดินทาง:HAPPY NEWYEAR 2014
แสดงความเห็น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TRANS ASIA DELUXE  ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ประเทศ: ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:TRANS ASIA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):23,900บาท

พิพิธภัณฑ์กู้กง  ศูนย์ประการังแดง  ร้านขนมเหว่ยเก๋อ  ตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา วัดพระถัมซาจั๋ง  วัดเหวินอู่  ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

กำหนดการเดินทาง:7-10, 21-24 พ.ย 56 5-8, 7-10 ธ.ค 56 31 ธ.ค. 56 - 03 ม.ค 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
taipei DREAM TAIWAN  ปีใหม่ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งเกาะไต้หวัน 6วัน 5 คืน ทัวร์แบบมีระดับ ไฮคลาสแช่น้ำแร่ พัก 5 ดาว TG
ประเทศ:ไทเป ไต้หวัน ระยะเวลา:6 วัน 5 คืน สายการบิน:TG ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):45,900บาท

ปีใหม่ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งเกาะไต้หวัน

เมืองเกาสง วัดฝอกวงซัน สวนสนุก E DA WORLD ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ อุทยานเย่หลิว

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASIS  พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

กำหนดการเดินทาง:31 ธ.ค. 56 - 5 ม.ค. 57
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | แสดงความเห็น
Taiwan-5 C# ไทเป ไถจง ฮัวเหลียน 5วัน 4 คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:TRANS ASIA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):29,900.-บาท

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ชิมชาอูหลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ตลาดฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต ศูนย์ประการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ

กำหนดการเดินทาง:24-28 ก.ค.56, 12-16 ก.ย.56, 13-17 ก.ย. 56, 8 - 12 ส.ค. 56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
Taiwan-6 B# ไต้หวัน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4วัน 3คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:TRANS ASIA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):24,900.-บาท

ไถจง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แวะชิมชา อูหลง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซ้ำจั๋ง วัดเหวินอู่ ฟ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ วัดหลงซาน ซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง:22-25 ส.ค.56, 5-8, 19-22 ก.ย.56, 10-13 ส.ค.56, 17-20, 20-23, 23-26 ต.ค.56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
Taiwan-5 A# โปรโมชั่น ไทเป -ไถจง 4วัน 3คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:4 วัน 3 คืน สายการบิน:TRANS ASIA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):24,900.-บาท

ไถจง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แวะชิมชา อูหลง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซ้ำจั๋ง วัดเหวินอู่ ฟ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ วัดหลงซาน ซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง:22-25 ส.ค.56, 5-8, 19-22 ก.ย.56, 10-13 ส.ค.56, 17-20, 20-23, 23-26 ต.ค.56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
Taiwan-1 PACKAGE ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:Thai Airways ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):8,900.-บาท

หมู่บ้านขุดทองโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกทองคำ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อิสระเที่ยวไทเป 1 วัน ร้านขนมเค้กสัปปะรด อุทยานเย่หลิว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อนุสรณ์วีรชนเล่ฉืน

กำหนดการเดินทาง:
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | 2 ความเห็น
Taiwan-8 ไทเป ไทจง  ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ:ไต้หวัน ระยะเวลา:5 วัน 4 คืน สายการบิน:TRANS ASIA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):30,900.- บาท

ต้หวัน เถาหยวน วัดเหวินอู่ ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา วัดพระถังซามจั๋ง แวะชิมชาอู่หลง เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสน 1000 ปี ไทเป ซีเหมินติง จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101

กำหนดการเดินทาง:8-12 ส.ค. 56, 19-23 ต.ค. 56, 23-27 ต.ค. 56, 5 - 9 ธ.ค. 56, 6-10 ธ.ค. 56, 21-25 ส.ค.56, 18-22 ก.ย. 56, 13-17 พ.ย. 56, 25-29 ธ.ค. 56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
taiwan-train-photo ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ประเทศ:TAIWAN ระยะเวลา:5วัน 4คืน สายการบิน:AIR CHINA ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):29,900.-บาท

ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ศูนย์ปะการังแดง ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ อาบน้ำแร่ผูหลี่ ฟาร์มชิงจิ้งล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดกวนอู ชิมชาอูหลง ณ สวนชาไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง ไทเป หอระลึกเจีงไคเช็ค ท่าเรือตั้นสุ่ย ถนนโบราณตั้นสุ่ย (สะพานคู่รัก)ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง: 20-24 ก.ค.56
ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น
chiang_kai-shek_memorial_hall_taipei_taiwan ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ:TAIWAN ระยะเวลา:3 วัน 2 คืน สายการบิน:thai air ways ราคาทัวร์ (เริ่มต้น):8,900.-บาท

หมู่บ้านขุดทองโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกทองคำ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อิสระเที่ยวไทเป 1 วัน ร้านขนมเค้กสัปปะรด อุทยานเย่หลิว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อนุสรณ์วีรชนเล่ฉืน

กำหนดการเดินทาง:
ติดป้ายกำกับ , , , , , , | แสดงความเห็น