• ทัวร์ปักกิ่ง เยือนหัวใจมังกร
  • เที่ยวต่างประเทศ ในราคาที่คุณยิ้มได้
  • มัลดิฟเมืองไทย Bluesky Resort
  • ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง

ทัวร์กวางเจา, เมืองกวางเจา, กวางเจา

บินตรงเซี๊ยะเหมิน เที่ยวเมืองแต้จิ๋ว 6 วัน 5 คืน

ราคา: 25,999.-
  • บินตรงเซี๊ยะเหมิน เที่ยวเมืองแต้จิ๋ว
  • นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง เมืองซัวเถา
  • เที่ยวไม่เหนื่อยเข้าเซี๊ยะเหมินออกกวางเจา

กำหนดการเดินทาง: 23-28 ก.พ.59

Page 1 of 11