ทัวร์กวางเจา, เมืองกวางเจา, กวางเจา

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 117 ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน

ราคา: 20,999.-
  • กวางเจาเทรดแฟร์ 117
  • พบผู้ประกอบการ หลายพันราย ในแต่ละมณฑลของจีน ศูนย์รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก
  • เป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัล China’s No.1 Fair มาอย่างต่อเนื่องหลายปี และได้รับการยอมรับจาก นักลงทุนทั่วโลก..

กำหนดการเดินทาง: เมษายน 2558

Page 1 of 11