ทัวร์ต้าหลี่, เที่ยวต้าหลี่, ต้าหลี่

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคา: 30,999.-
  • เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
  • ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
  • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิงเมืองโบราณจงเตี้ยน
  • คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง: สงกรานต์ 60

Page 1 of 11