ทัวร์ภูฏาน, เมืองภูฏาน, ภูฏาน

สุดยอดโปรโมชั่น !! มหากาพย์แห่งบุญ ภูฏาน 4 วัน 3 คืน

ราคา: 43,900.-
  • ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
  • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
  • พิเศษสุดๆๆ พาล่องแก่งในแม่น้ำ Mo Chu เมืองพูนาคา เจ้าแรกและเจ้าเดียวเท่านั้น

กำหนดการเดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2559

สุดยอดโปรโมชั่น !! มหากาพย์แห่งบุญ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ราคา: 48,900.-
  • เส้นทางมหากาพย์แห่งบุญ ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
  • พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
  • ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
  • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง: มีนาคม - พฤษภาคม 2559

Page 1 of 11