• มัลดิฟเมืองไทย Bluesky Resort
 • ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง
 • เที่ยวต่างประเทศ ในราคาที่คุณยิ้มได้
 • ทัวร์ปักกิ่ง เยือนหัวใจมังกร

ทัวร์ปักกิ่ง, เที่ยวปักกิ่ง, ปักกิ่ง

บินตรงปักกิ่ง..เยือนหัวใจมังกร กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา: 17,999.-

สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน

“อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  วัดลามะ ตลาดรัสเซีย  สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

เชิญท่านชม+เก็บผลไม้ที่สวนตามฤดูกาล

อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ+ ชิมไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 59

เจาะลึก..มหานครปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

ราคา: 25,999.-
 • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
 • “อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง
 • ชมและชิมสวนผลไม้ตามฤดูกาล
 • อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว

กำหนดการเดินทาง: 8-13, 9-14, 14-19 เมษายน 2559

บินตรงเทียนสิน..เยือนหัวใจมังกรปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน พักหรู 5 ดาว

ราคา: 19,999.-
 • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน , หอฟ้าเทียนถาน
 • ชมและชิมสวนผลไม้ สวนสตอร์เบอรี่สดๆจากสวน
 • อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ+ ชิมไวน์แดง
 • พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว

กำหนดการเดินทาง: เมษายน - พฤษภาคม

บินตรงเทียนสิน..เยือนหัวใจมังกรปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

ราคา: 15,999.-
 • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน , หอฟ้าเทียนถาน
 • อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ+ ชิมไวน์แดง

 

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กรกฏาคม 2559

บินตรงปักกิ่ง..เยือนหัวใจมังกร กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา: 14,999.-
 • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
 • “อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน วัดลามะ ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

กำหนดการเดินทาง: 6–10 กุมภาพันธ์ 2559

บินตรงเทียนสิน..เยือนมหานครปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

ราคา: 15,999.-
 • สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากเทียนสินสู่ปักกิ่ง
 • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน
 • อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ+ ชิมไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม

Page 1 of 11