ทัวร์ปักกิ่ง, เที่ยวปักกิ่ง, ปักกิ่ง

เยือนหัวใจมังกร ชมมหานครปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน

ราคา: 17,999.-

สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน

“อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน  วัดลามะ ตลาดรัสเซีย  สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

เชิญท่านชม+เก็บผลไม้ที่สวนตามฤดูกาล

พิเศษ…พัก 5 ดาว 1 คืน (อาบน้ำแร่)

อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว

กำหนดการเดินทาง: 16-21, 23-28 พ.ย., 7-12, 21-26 ธ.ค. 59

มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

ราคา: 15,999.-

สถานที่เที่ยวสำคัญ… 3 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน

“อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน  ตลาดรัสเซีย  สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

เปิดประสบการณ์ ชมและชิมสวนผลไม้ตามฤดูกาล

อาหารพิเศษ : สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว

พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว

กำหนดการเดินทาง: 4-7, 11-14, 18-21 ต.ค. 59

บินตรงเทียนสิน..เยือนหัวใจมังกรปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

ราคา: 16,999.-
  • สถานที่เที่ยวสำคัญ… 4 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน , หอฟ้าเทียนถาน
  • อาหารพิเศษ : บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น/ สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ+ ชิมไวน์แดง

 

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม-ตุลาคม 2559

มหานครปักกิ่ง…เมืองหลวงของจีน 5 วัน 4 คืน

ราคา: 15999

สถานที่เที่ยวสำคัญ… 3 มรดกโลก…พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน

“อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน  ตลาดรัสเซีย  สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

เปิดประสบการณ์ ชมและชิมสวนผลไม้ตามฤดูกาล

บินด้วยเครื่องบินลำใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทียนสิน

อาหารพิเศษ : สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว

พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว

กำหนดการเดินทาง: 5 วัน 4 คืน

Page 1 of 11